SR

Studentenraad

Verandering examendata

Vorige week heeft de CSR gereageerd op een spoed adviesaanvraag over de examendata. Op dit moment heeft de UvA 12 dagen per jaar waarop het behalen van je diploma officieel vastgelegd wordt, maar dat is door een technische wijziging niet meer mogelijk. Het College van Bestuur heeft de CSR gevraagd om te adviseren over het intrekken van deze regel.

Hoewel het intrekken van de 12 examendata regel niet direct nadelig is voor de student, vreest de CSR voor onduidelijk hoe de datum van het diploma vastgesteld gaat worden. De CSR heeft het College geadviseerd om het moment waarop de student de laatste inspanning verricht (met andere woorden: het laatste tentamen maakt of scriptie inlevert) als ‘examendatum’ te gebruiken. Het hele advies te lezen via de volgende link: http://www.studentenraad.nl/wp-content/uploads/140326-uit-CvB-reactie-adviesaanvraag-wijziging-mOER-artikel-4.11-deel-A.pdf