Studentenraad

Uitreiking student engagement-plan

Oud Studentenraad voorzitter, Jim Determeijer, heeft afgelopen jaar in samen werkingen met het Instituut Onderwijs en Opleiden een plan gemaakt voor innovatie van student engagement. Vandaag heeft hij zijn plan uitgereikt aan de decaan en de Studentenraad. In zijn plan reflecteert hij op de huidige status van student engagement in het AMC en geeft hij aan waar verbetering mogelijk is. Met het doel van een passieve, consumerende student een actieve, participerende student te maken.
Student engagement gaat over het betrekken en verantwoordelijk maken van studenten bij hun eigen opleiding bijvoorbeeld door studenten te laten participeren in het geven van onderwijs, innovatieve projecten te laten opstellen en activiteiten te laten organiseren voor omwonenden van de faculteit.