Studentenraad

Iets voor jou?
Sample

Wist je dat...

Wisten jullie dat .. 

De recent door de Tweede Kamer aangenomen Wet Versterking Bestuurskracht zorgt voor een aanmerkelijke versteviging van de positie van de opleidingscommissie. Mede door amendementen van de Kamer wordt de opleidingscommissie naast adviesorgaan, nu ook gekwalificeerd als medezeggenschapsorgaan. 

Lees dit artikel
Sample

De FSR-FdR reageert op de brief van de decanen van de FEB/FdR/FMG omtrent D&D

Op 22 november heeft de FSR-FdR een (open) brief ontvangen namens de decanen van de FMG, FEB en FdR. In deze brief worden 7 punten naar voren gebracht ten aanzien van het referendum omtrent Decentralisering en Democratisering (D&D). De FSR-FdR wil via deze brief graag reageren.

 

Lees dit artikel
Sample

Studentenraad 2016-2017

Ben jij benieuwd wie de nieuwe leden zijn van de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid? Kijk snel verder!

Lees dit artikel
Sample

De kans om jouw stempel te drukken op het aanbod van keuzevakken!

Lees dit artikel
Sample

Ben je benieuwd waar wij ons het afgelopen half jaar allemaal mee bezig hebben gehouden?

Lees dan de volledige tekst hier!

Lees dit artikel
Sample

Beste faculteitsgenoten,

Zoals jullie weten heeft er binnen onze faculteit op het hoogste niveau een wisseling van wacht plaatsgevonden. Hieronder leest u meer over onze nieuwe decaan.

Lees dit artikel
Sample

Lees hier meer over de bezuinigingsplannen op onze faculteit!

Lees dit artikel
Sample

Ben jij ook benieuw of dhr. prof. dr. J. Legemaate Docent van het Jaar wordt? Meld je dan nu aan voor de Dies Natalis en kom naar de bekendmaking!

http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/hoogleraarsbenoemingen/2010/11/dhr-prof-dr-j-legemaate.html

 

 

Lees dit artikel
Sample

Een hele fijne Kerst toegewenst & een geweldig 2016!

Namens de FSR FdR,

Hannah van Kolfschooten
Julia Verheul
Lucas Wolthuis Scheeres
Catherine van Es
Lodewijk van Eeden
Alessandro Farris
Mathijs Ijkhout
Jorien Reestman
Sacha van Ligten
Emre Yüksel
Nina Visser

Lees dit artikel
Sample

Benoeming nieuwe decaan

Beste studenten,

Het profiel voor de functie van decaan van onze faculteit is bijgevoegd. Wij danken nogmaals iedereen die heeft meegedacht over het profiel. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 30 november direct melden bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie, mw. prof. dr. D.C. van den Boom (tel. 525 2774, e-mail Secretariaat-rectormagnificus@uva.nl).

De rector van de UvA heeft ons als adviescommissie gevraagd om een lijst op te stellen van personen die in aanmerking zouden kunnen komen. Om deze lijst zo goed mogelijk samen te stellen, nodigt de adviescommissie u uit om, indien gewenst, namen van personen, zowel intern als extern, door te geven. De namen kunnen worden doorgegeven aan Yvonne Donders, kamer E313, tel. 525 2630, e-mail Y.M.Donders@uva.nl. De input kan worden gegeven tot en met donderdag 19 november.

De adviescommissie,

Tiny Dekker
Yvonne Donders
Lodewijk van Eeden
Mathijs IJkhout
Dirk J. Korf
Tesseltje de Lange
Marc de Wilde

Lees dit artikel
Sample

Praat mee over veranderingen aan de FdR

Het zal je niet ontgaan zijn. Het bestuur van de UvA is de laatste weken flink onder vuur komen te liggen. Naar aanleiding van radicale hervormingsplannen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) zijn er verschillende studenten- en medewerkersgroeperingen in actie gekomen tegen het bestuur van de faculteit en de universiteit. Ze eisen meer inspraak in het beleid en verzetten zich tegen een financialisering van het onderwijs en onderzoek. Deze protesten zijn gestart aan de FGw maar hebben inmiddels alle faculteiten van de UvA en andere universiteiten in Nederland bereikt. Niet in de laatste plaatst klinkt er nu een hevig protest aan onze rechtenfaculteit. Ook hier wordt het onderwijs en onderzoek geraakt door bezuinigingen en voelen studenten en medewerkers zich onvoldoende gehoord. In de bijeenkomst van 5 maart jl. werd duidelijk dat er veel dingen moeten veranderen. De studentenraad deelt de zorgen die er tijdens de bijeenkomst zijn gedeeld en is druk in overleg met alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat de huidige problemen zo snel mogelijk en op de juiste wijze worden aangepakt. Omdat ook wij, net als het faculteitsbestuur, transparanter moeten en willen zijn zullen we hier zoveel mogelijk informatie plaatsen.

Lees dit artikel
Sample

Studentenraad gaat niet akkoord met ingrijpende voorstellen faculteitsbestuur

De facultaire studentenraad van de FdR heeft niet ingestemd met een aantal voorstellen van het bestuur van de faculteit met betrekking tot het Onderwijs- en Examenreglement (OER). De faculteit kampt momenteel met een structureel tekort van enkele miljoenen en mede door deze financiële situatie heeft het faculteitsbestuur een aantal ingrijpende voorstellen gedaan betreffende het onderwijs. Deze maatregelen kunnen pas worden doorgevoerd als de studentenraad instemt met de plannen. In een eerste reactie laat de studentenraad weten vooralsnog niet akkoord te kunnen gaan met een aantal van de voorstellen.

Lees dit artikel
Sample

Studentenraad FdR akkoord met PPLE

16 juni jl. hebben de Facultaire Studentenraad (FSR) en de Ondernemingsraad (Or) van de FdR ingestemd met de oprichting van de nieuwe opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). De nieuwe opleiding is een samenwerkingsverband tussen de FdR, FEB en FMG en zal worden gehuisvest op de Roeterseilandcampus.

Lees dit artikel
Sample

Kosten voor na-inschrijving tentamen worden verlaagd tot €20,-

Tijdens de overlegvergadering van dinsdag 15 april jl. is de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid met de decaan, dhr. Du Perron, overeengekomen dat de kosten voor na-inschrijving worden verlaagd van 40,- naar 20,- euro. De aparte tentameninschrijving wordt mogelijk vanaf september afgeschaft.

Lees dit artikel