Studentenraad

Nieuwsbrief november 2017

Onze nieuwsbrief

Farmacologietoets Master geneeskunde

Er wordt al langer gesproken over een eindtoets farmacologie voor coassistenten. Dit in de hoop hiermee de farmacologische kennis te vergroten. Deze toets is op andere faculteiten succesvol getest en zal in het AMC hoogstwaarschijnlijk in januari van start gaan. De toets valt tijdens het coschap huisartsgeneeskunde. Indien de pilot succesvol blijkt, zal deze toets een ingangseis voor de semi-artsstage worden. Studenten worden binnenkort geïnformeerd over de startdatum van de pilot. Een syllabus met daarin de studiestof zal online komen. Houd dus blackboard en je AMC-mail in de gaten!

Internet in het AMC

Zoals wellicht bekend zijn er problemen met het internet. Het is vaak lastig om te verbinden met WiFi, en daarom zijn de computers altijd bezet. Dit is erg vervelend als je speciaal naar het AMC komt om hier te studeren voor een toets! De Studentenraad is druk bezig om de problemen rond de WiFi op te lossen, maar in de tussentijd willen wij jullie graag een alternatief bieden: bij de L0-lokalen zijn computerzalen. Wat veel studenten niet weten is dat je deze zalen kunt gebruiken om te studeren, indien er geen les wordt gegeven.

English writing bachelor

Internationalisering is nog steeds een veelbesproken onderwerp. Om je als student internationaal te kunnen ontplooien is het van belang dat je de Engelse taal goed beheerst.

Ondanks dat de bachelor Medische Informatiekunde en Geneeskunde in het Nederlands worden gegeven, zijn er meer en meer studenten die bijvoorbeeld hun scriptie in het Engels schrijven. Op het moment zit onderwijs in Engelstalig schrijven helaas niet in het curriculum. Daarom gaan we overleggen met de opleiding om te kijken of een oplossing binnen het AMC mogelijk is, of dat er misschien uitgeweken moet worden naar taalcursussen elders bijvoorbeeld die van de UvA. Hiermee kunnen studenten ondersteuning krijgen in het Engels schrijven wanneer ze daar behoefte aan hebben.

NSE bachelor geneeskunde

Elk jaar wordt de Nationale Studenten Enquête (NSE) rondgestuurd. In de vorige nieuwsbrief hebben we het resultaat voor de master Geneeskunde besproken. Deze maand bespreken we de bachelor.

Epicurus

De sterke punten bij Epicurus zijn: het snelle nakijken na het digitaal toetsen en het onderwijs in academische vaardigheden. Aan de andere kant zijn er uit de enquête ook verbeterpunten naar voren gekomen. Hierdoor wordt nu naar de hoge studielast gekeken en is er een projectgroep hard aan het werk om de internationaliseringsmogelijkheden te verbeteren. Tot slot verwachten wij verbetering in het tijdig bekend worden van roosters.

Curius+

Voor Curius+ zijn veel bekende punten genoemd, deze zijn deels meegenomen bij de inrichting van Epicurus. Wat verder opviel was de lage score voor studiebegeleiding. Betere begeleiding door docenten zal helaas te laat komen voor Curius+. Een andere vorm van begeleiding wordt gegeven door de studieadviseurs. We zijn erg blij met het harde werk dat de studieadviseurs leveren en zijn tegelijkertijd blij dat we samen met hen kunnen kijken waar het nog beter kan.

Agenda

20, 27 nov  M. Visserzaal        Plenaire vergadering

24 nov          Café van Zuylen   Co-borrel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.