Studentenraad

NIEUWE DECAAN BEKEND
Prof. mr. André Nollkaemper (1962), hoogleraar Internationaal Publiekrecht, is benoemd tot decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De benoeming gaat in per 1 mei 2016 en is voor een periode van vijf jaar. Tot het aantreden van Nollkaemper zal prof. dr. Marjoleine Zieck, vice-decaan en hoogleraar International Refugee Law, het decanaat waarnemen.

http://www.uva.nl/conta…/medewerkers/…/p.a.nollkaemper.html…