Wie zijn wij?

De Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen bestaat uit twaalf studenten die zich een jaar lang inzetten voor studentenbelangen aan de UvA. Dit doen we door dagelijks bezig te zijn met alle belangrijke en ogenschijnlijk minder belangrijke zaken die de student aangaan. Hierbij kan je denken aan grote onderwerpen zoals de huisvestingplannen en het internationaliseringsbeleid van de UvA, maar ook kleinere zaken zoals de openingstijden van de UB en de prijs van onze kopjes koffie. We zijn allemaal lid van een studentenmedezeggenschapspartij zoals UvASociaal of De Vrije Student, en we worden direct verkozen door de studenten (met uitzondering van de raadsassistenten). Ook hebben we een afgevaardigde in de Centrale Studentenraad om ons op de hoogte te houden van interfacultaire en UvA-brede aangelegenheden en worden we ondersteund door een Ambtelijk Secretaris.

V.l.n.r: Bibi van de Laar, Nina Salomons, Antonie van Hulst, Rinke Ploeger, Robin van den Hoek, Marie de Vries, Casper Colenbrander, Evi de Rover, Daniël Ellis, Christian Manuputty, Lise Lathouwers
Niet op de foto: Freek Wallagh, Rosanne Beentjes