Taakgroep Promotie & Media

De Taakgroep Promotie & Media houdt via onze  Facebook-pagina, Snapchat, Instagram, de WC-krant, posters, en nieuwsbrieven de studenten van de Faculteit de Maatschappij- en Gedragswetenschappen op de hoogte te houden van alles wat er speelt binnen de FMG en binnen de FSR-FMG. Ook gebruiken wij Facebook en onze website om van studenten input te vragen en om evenementen te delen.
Taakgroepleden: Christian, Bibi, Nina en Freek