De besproken stukken op de OV

Hieronder zijn de stukken te vinden die we hebben behandeld bij de Overlegvergaderingen met de decaan, Hans Brug!

De volgende overlegvergadering is op 20 maart.

Dit zijn de stukken die we behandeld hebben op de tweede overlegvergadering, 26 januari 2017:

170126 Concept Agenda OV FSR FMG

161223 Gevraagd advies studieverenigingen

170118 reactie Facultaire Begroting OR _ FSR

161122 Open Brief aan de Voorzitter van de Commissie D&D

161130 Brief naar decanen FEB, FMG, FDR

170126 Ongevraagd Advies Mental Health

170126 Ongevraagd Advies Quick Wins D&D

20160126 Notulen OV FSR FMG

 

Dit zijn de reacties die we na de eerste overlegvergadering van 22 november hebben gekregen van de decaan:

Schriftelijke reactie decaan op ongevraagd advies governance

Schriftelijke reactie decaan op FSR antwoordbrief advies masterselectie

Schriftelijke reactie decaan op ongevraagd advies werkafspraken

Schriftelijke reactie decaan op FSR antwoordbrief advies vakevaluaties

 

Eerste overlegvergadering op 22 november

161108 Concept Agenda

161027 Advies Facultaire Begroting

161104 Ongevraagd advies governance

161104 Antwoord reactie ongevraagd advies masterselectie

161104 Ongevraagd advies werkafspraken

161104 Gevraagd advies informatievoorzieningen

161104 Beleidsplan FSR FMG ’16-’17

161104 Resultaten enquete informatievoorzieningen

161118 Advies FSR FMG 1617 OER BA POL _ MA CRG

20161122 Notulen OV FMG