Er zijn op dit moment geen vacatures binnen de facultaire medezeggenschap.