Hieronder zijn de adviesbrieven en andere officiële correspondentie die wij versturen te vinden.

Brief over de profielschets voor CvB leden, 12 oktober 2015

Brief over stilteruimtes op de UvA, 26 oktober 2015

Brief als reactie op het gebrek aan animo voor partijbestuur Partij Mei, 26 oktober 2015

Adviesbrief facultaire begroting, 28 oktober 2015

Adviesbrief ‘Blend it & Share it’, 11 november 2015

Adviesbrief NZa document, 19 januari 2016

Adviesbrief bestuursreglement & samenwerkingsovereenkomst, 19 januari 2016

Adviesbrief toetsplan NBG, 1 februari 2016

Adviesbrief snijzaalonderwijs in Epicurus, 1 februari 2016

Adviesbrief inleidend blok keuzeonderwijs Epicurus, 17 februari 2016

Reactie SR advies OC inzake MDPhD traject, 12 april 2016

Advies notitie procedure onvoldoende coschappen, 12 april 2016

U.16.14 12-05-2016 advies onderhoud collegezalen

U.16.15 27-07-2016 voorstel begrotingscyclus Studentenraad definitief

U.16.16 20-05-2016 advies internationalisering

U.16.17 14-06-2016 reactie SR op reactie CUCO inzake concept toetsplan Epicurus

U.16.18 20-06-2016 reactie SR op MD-PhD notitie

U.16.19 24-06-2016 advies onderwijs- en examenregelingen MI 2016-2017

U.16.20 29-06-2016 advies onderwijs- en examenregeling Gen 2016-2017

U.16.25 27-7-2016 Advies input begroting

U.16.26 18-8-2016 Advies Pilot Kwalitatieve Docentevaluaties

U.16.27 30-08-2016 ongevraagd advies EPIC computers tbv coassistenten

U.16.28 30-08-2016 advies onderwijs- en examenregeling Gen Epicurus 2016-2017

voorstel WG diploma-uitreiking bachelor 24-06-2016 signed

U.16.43 17-10-2016 Advies facultaire begroting

U.16.44 19-11-2016 Advies aanvulling EPIC computers vers 2

U.16.46 28-11-2016 Advies begroting IOO

U.16.48 29-12-2016 Bestedingsplannen voorinvesteringsgelden UvA

U.16.49 30-12-2016 Advies herontwikkeling van de beddentorens

U.17.03 06-02-2017 Advies begroting AMC 2017

U.17.04 06-02-2017 Reactie SR op brief OC Internationalisering

U.17.05 17-02-2017 OER cyclus

U.17.07 17-05-2017 Brief allocatiemodel

U.17.08 23-05-2017 Advies verbouwing J0-plein

U.17.14 13-07-2017 Advies Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde

U.17.15 13-07-2017 Advies Onderwijs- en Examenregeling MI

U.17.18 20-07-2017 Input begroting AMC

U.17.37 02-11-2017 Advies facultaire begroting

U.17.38 30-11-2017 Voorstel procedure benoemingen bij alliantie

U.17.39 04-12-2017 Advies facultaire begroting

U.17.40 16-12-2017 Advies 5de lid RvB

U.18.05_OR.18 10000128 Advies OR en FSR FdG inzake Allocatiemodel UvA tav de GV UvA

U.18.06 13-02-2018 Advies wijze van samenstelling opleidingscommissie

U.18.07 15-02-2018 Verslag gesprek kandidaten RvT