Brieven en adviezen

Op deze pagina vind je alle brieven van de FSR FGw.

2018-2019
190523 Ongevraagd advies medezeggenschapsoverleg FSR-OR 19fgw007
190411 Instemmingsverzoek keuze- en minorenbeleid 19fgw006
190329 Memo Tutoraat
190317 Memo Sterke Medezeggenschap
190323 Advies jaarplan COH 2019 – 2020 19fgw005
190314 Advies jaarplan GSH 2019 – 2020 19fgw004
190131 Ongevraagd advies veganistische lunches 19fgw012
190130 Benoeming COH directeur 19fgw011
190117 Brief OR FSR aan DB 19fgw010
181226 Ongevraagd advies diversiteit 18fgw009
181214 Ongevraagd advies OER B 18fgw008
181207 Positief advies kwaliteitsafspraken 18fgw007
181207 Wijzigingsvoorstel OERen deel A 2019 – 2020 18fgw006
181207 Bijlage 1 Wijzigingsvoorstel OERen deel A 19-20 FSR FGw
181128 Positief advies begrotingsplan
181022 Functiebeperking 18fgw003
181016 Positief advies OERen B MA Filosofie 2018-2019 18fgw002
181012 Positief advies samenvoeging mastertracks European Studies 18fgw001

2017 – 2018
Resultaten enquête ‘Studeren met een functiebeperking’
180831 Ongevraagd advies International Classroom 18fgw033
180813 Positief advies OER’en ACASA deel B 18fgw031
180805 Advies OER deel B BA Filosofie 18fgw030
180730 Instemming onder voorwaarden met verzoek tot samenvoegen onderzoeksmasters Nederlandse Letterkunde en Literary Studies 18fgw028
180730 Brief opdracht bezuinigingen 18fgw029
180721 Positief advies samenvoeging programma’s tot Professional Master International Dramaturgy 18fgw027
180715 Negatief advies op OER delen B ACASA 18fgw025
180715 Geen instemming OER deel A ACASA 18fgw026
180703 Negatief advies OER delen B 2018-2019 18fgw025
180702 Advies betreffende de afschaffing van het facultaire honoursprogramma 18fgw024
180614 Aanvullingen enquête functiebeperkingen 18fgw023
180606 uit CvB Catering CSR FEB, FdR, FGw, FMG
180601 ILO ongevraagd advies
180528 Herziening huishoudelijk reglement en Universiteitsreglement m.b.t. GV 18fgw022
180430 Reactie FSR FGw op het voorstel van de minorcommissie 18fgw019
180422 Brief deeltijdstuderen 18fgw018
180409 ‘Inwerkingtreding en geldigheid’ OER’en delen A 18fgw017
180406 Positief advies van de FSR FGw op het Jaarplan van de GSH 18fgw015
180406 Ongevraagd advies aanpassen vacature Studentlid DB FGw 18fgw016
180404 Negatief advies van de FSR FGw op het jaarplan van het CoH 18fgw014
Resultaten enquête ‘Studeren met een functiebeperking’
180320 Positief advies invoeren Engelse track BA Media en Cultuur 18fgw010
180320 Brief prestatiedruk 18fgw011
180313 Ongevraagd advies procedure omtrent verzoeken van opleidingscommissies tot afwijken van verkiezingen 18fgw009
180308 Geen instemming Onderwijs- en Examenregeling Bachelor en Master deel A 2018-2019 18fgw007
180308 Reactie ‘Discussienota medezeggenschap FGw UvA’ 18fgw008
180219 Ongevraagd advies wensen sollicitatieprocedure en functieomschrijving facultaire diversity officer 18fgw005
180219 Ongevraagd advies kantines en catering 18fgw004
180205 Positief advies allocatiemodel 18fgw003
180131 Instemming met het sluiten van de deeltijdvariant BA Linguistics 18fgw002
180119 Studievoorschotmiddelen 18fgw001
171127 De FSR FGw pleit voor het opnemen van alleen voorstel D in het Universiteitsreglement 17fgw044
171127 Ongevraagd advies over het voortzetten van Venture Lab Humanities 17fgw043
171124 Brief Binnenstadscampus 17fgw042
171122 Tijdpad OER 2018-2019 17fgw041
171031 Negatief advies begroting 2018 17fgw040
171031 Geen instemming met OER van ACASA, deel A 17fgw039
171013 Negatief advies instellen Venture Lab Humanities voortzetten pilot Venture Lab Humanities 17fgw037
170929 Positief advies voertaalwijziging BA Engelse taal en cultuur 17fgw001