Wat is een studentenraad?

Op drie niveaus hebben studenten inspraak op het bestuur van de Universiteit van Amsterdam: op het niveau van de studies in de opleidingscommissies (OC’s), op het niveau van de faculteit in de facultaire studentenraden (FSR’en), en op het niveau van de hele universiteit in de centrale studentenraad (CSR). De leden van de FSR’en en de CSR worden jaarlijks door verkiezingen gekozen. Alle studenten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de raad van hun faculteit of voor de centrale studentenraad. De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) telt circa 6000 studenten, en in de FSR FNWI is plaats voor twaalf studenten.

De facultaire studentenraad (FSR) adviseert en beslist mee over zaken die spelen op facultair niveau. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan computerfaciliteiten, studiezalen en catering, maar ook aan meer inhoudelijke zaken zoals tentamenkansen en instroomregelingen. De studentenraad is vrij om te bepalen wat hij wil bespreken met het bestuur van de faculteit. Bij sommige onderwerpen is het faculteitsbestuur zelfs wettelijk verplicht om de studentenraad te raadplegen voordat er veranderingen worden doorgevoerd.

Door de FSR krijgt de student in het faculteitsbestuur een officiële stem. En dat is maar goed ook, want zo kunnen de studenten laten weten wat zij nou belangrijk vinden. Zo kan voorkomen worden dat studenten de dupe worden van een faculteitsbestuur dat met name denkt in termen als ‘rendementen’ en ‘financiële bekostiging’. Studentenraden hebben vaak bewezen dat ze een plek in het bestuur waardig zijn. Zo zijn er door de studentenraad op onze faculteit meer computerwerkplekken en is de doorstroomregeling van bachelor naar master versoepeld.