Dagelijks Bestuur

Wie zijn we?

Lisa Blijleven

Secretaris

Willemijn Beks

Voorzitter

Nina Wagenaar

Vicevoorzitter

Wat doen we?

Het dagelijkse bestuur van de raad, het DB, zorgt ervoor dat de raad draaiende blijft. Het is de bedoeling dat het DB als eerste op de hoogte is van de dingen die gaande zijn op onze faculteit en ze doorspeelt naar de desbetreffende taakgroepen of er zelf mee aan de slag gaat. Het overzicht, de agenda, de planning en de groepsdynamiek zijn de belangrijkste taken van het DB.

Het DB bestaat uit drie personen: de voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris. Hierbij is de voorzitter het gezicht naar buiten. Deze persoon spreekt namens de hele raad, gaat naar overleggen, praat met andere organen etc. De vicevoorzitter zorgt ervoor dat de dynamiek binnen de raad behouden blijft. Er wordt in de gaten gehouden welke taakgroep waar mee bezig is, of er geen punten overlappen etc. Degene die zorgt voor orde in alle informatie is de secretaris. De secretaris regelt de in- en uitstroom van e-mailverkeer, post en documenten.

Het DB overlegt verschillende keren per week om alle informatie uit te wisselen en te bepalen welke punten belangrijk zijn voor de (wekelijkse) vergadering met de hele raad.