Reglementen

Wie zijn wij?

  Lisa Blijleven Feline Lindeboom*   Nadav Joosten Malou Sprinkhuizen

*taakgroephoofd

Wat doen wij?

De taakgroep Reglementen houdt zich bezig met de regels omtrent onderwijs en medezeggenschap op onze faculteit. De Facultaire Studentenraad bezit een hoop formele rechten die individuele studenten niet hebben. Een groot deel van de jaarlijkse bezigheden van de taakgroep Reglementen bestaat daarom uit het geven van (ongevraagd) advies of instemming op regelingen en documenten van de faculteit. Het doel hierbij is om de studenten van de FNWI te vertegenwoordigen en om op te komen voor diens rechten en belangen. Immers, de medezeggeschap is in het leven geroepen om meer inspraak vanuit studenten te bewerkstelligen, met het oog op een meer democratische universiteit. Daarnaast wil de taakgroep Reglementen zich, in samenwerking met de taakgroep PR, Voorlichting en Communicatie, dit jaar inzetten om deze rechten van studenten en de formele rechten van de FSR beter aan studenten kenbaar te maken. Doordat de taakgroep Reglementen goed is ingelezen in de documenten aangaande de rechten en plichten van studenten, vervult zij bovendien een belangrijke informerende rol tegenover de rest van de raad.