Onderwijsorganisatie

Wie zijn wij?

                  Casper van Eijden           Feline Lindeboom             Lisa Blijleven       

        Simon Wittkamp*             Yoshua Maas

*taakgroephoofd

Wat doen wij?

Het belangrijkste doel van de taakgroep is het ondersteunen van de opleidingscommissies (OC’s). In het begin van het jaar wil de taakgroep zoveel mogelijk opleidingscommissies (het liefst alle) bezoeken.

Ook zullen wij elke zes weken het Forum voor Opleidingscommissies (FOC) organiseren. Tijdens het FOC laat Onderwijsorganisatie studentleden van verschillende opleidingscommissies met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die in meerdere opleidingscommissies spelen. Daarnaast wil de taakgroep dit jaar een keer een speciale FOC organiseren waar ook docent-leden welkom zijn. Tijdens dit FOC willen we een aantal sprekers uitnodigen die gaan spreken over kwesties die alle leden van de OC’s aangaan. Er is twee keer per jaar een zogeheten ‘Campagne voor Opleidingscommissies’, eenmaal in de vorm van een OC-week. Onderwijsorganisatie wil graag helpen met het bedenken van de invulling van deze OC-week en zorgen dat de OC’s zichtbaarder worden.

Onderwijsorganisatie is van plan de opleidingsdirecteuren en onderwijsdirecteuren te spreken over hun visie op het onderwijs. Het plan is om de opleidingsdirecteuren te spreken na de opleidingscommissies zodat we de de ideeën van de opleidingscommissies mee kunnen nemen in het gesprek met opleidingsdirecteuren.

Waar de taakgroep Reglementen zich bezig houdt met de OER-A op facultair niveau, zal Onderwijsorganisatie aan het eind van het jaar alle OERen-B kritisch bestuderen in overleg met de OC’s. Andere dossiers waar we ons mee bezig gaan houden zijn de ‘nieuwe bachelor’, die op dit moment wordt ontwikkeld door het IIS, en de Interfacultaire Lerarenopleiding, waar ook veel ontwikkelingen plaatsvinden.