Huisvesting en Financiën

Wie zijn wij?

            Nina Wagenaar   Willemijn Beks  Casper van Eijden* Simon Ilić

*taakgroephoofd

Wat doen wij?

De taakgroep Huisvesting en Financiën heeft twee belangrijke thema’s dit jaar. Ten eerste houden wij ons bezig met het nieuwe gebouw en de invulling hiervan. Dit doen wij door lid te zijn van de werkgroepen die hierover beslissen om te zorgen dat ook het studentenperspectief wordt meegenomen.

Ten tweede houdt de taakgroep zich bezig met de financiën van de faculteit. Zo adviseren wij over de begroting van de faculteit. In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van de faculteit en hierin staan ook verschillende beleidskeuzes die worden gemaakt. De taakgroep zal de begroting doorlezen en zal vervolgens advies uitbrengen aan de decaan, met opmerkingen over de gemaakte beleidskeuzes.

Daarnaast houdt de taakgroep zich bezig met de kwaliteitsafspraken. Voor de kwaliteitsafspraken is er een  werkgroep ingesteld en hier zullen ook leden van de FSR in plaats nemen. Het geld van de kwaliteitsafspraken is het geld van de basisbeurs dat nu wordt geïnvesteerd in het onderwijs. Deze werkgroep maakt het plan voor waar de kwaliteitsafspraken heen gaan. Vervolgens zal de taakgroep het complete plan doornemen en zal de FSR hier nog over kunnen adviseren.