New Years Survey 2019

Nieuwjaarsenquête

Sinds de zomer zijn wij als raad druk bezig geweest met allerlei werkzaamheden op de faculteit, waarbij we zo goed mogelijk de mening van studenten proberen te verkondigen. Zo zijn we in gesprek gegaan met de catering en houden wij contact met beleidsmedewerkers. We zijn verder bezig geweest met de begroting, het nieuwe faculteitsreglement en de kwaliteitsafspraken. Dit kunnen wij niet alleen. Wij hebben namelijk input nodig van jou om de rest van het collegejaar onze werkzaamheden te verbeteren en zo het Science Park voor iedereen een fijnere plek te maken. Je kan je input geven door hier te klikken en deze enquête in te vullen. Dit kost maar 3 minuutjes van je tijd. Alvast bedankt!

New Years Survey

Since we started after the summer break, we as a council have been busy to ensure we best represent the opinions shared by students. We started conversations with the catering and keep good contact with policy officers at the faculty. Additionally, we worked on the budget, the Faculty Regulations and the sector plans. However, we can’t do this alone. We need your input to improve our work during the remaining part of the academic year, thereby making Science Park a better place. You can give your input by clicking here and filling in this survey, which will only cost you about 3 minutes of your time. Thanks in advance!