Studentenraad

Invullen! Enquête over functiebeperking

Heb jij te maken (gehad) met een functiebeperking? Wij doen een inventarisatie naar zowel fysieke als mentale functiebeperkingen onder studenten en hun ervaringen. Help ons door de enquête in te vullen:

https://goo.gl/forms/VCyKRlMdfOab1uOD2