Studentenraad

De GV stemt niet in met de AFS-plannen

Vandaag is er door de centrale medezeggenschap het besluit genomen om niet in te stemmen met de AFS-plannen van het college van bestuur. De FSR FNWI heeft eerder aangegeven ook tegen deze plannen te zijn. We zijn blij dat er verder wordt gedacht met een schone lei in plaats van door te gaan met een plan waar zoveel haken en ogen aan zitten.De afgelopen tijd is het debat vaak eenzijdig gevoerd, zonder alternatieven te overwegen. We zijn blij dat er nu ruimte is voor een open gesprek.