Voorlichting & Communicatie

De  commissie Voorlichting en Communicatie houdt zich bezig met, de naam zegt het al, voorlichting en communicatie. Het lijkt een schot voor open doel maar het is wel zo. Het werk van de commissie is breed, belangrijk en bovenal heel erg leuk. Onder de verantwoordelijkheden van de commissie vallen het communiceren met de achterban, het organiseren van evenementen en het bijhouden van de media die de Centrale Studentenraad tot zijn beschikking heeft (facebook, website, wc-krant).  Dit is de enige commissie die op een projectmatige basis werkt. Het is uitdagend, ontzettend leerzaam en dit zorgt ervoor dat je ook heel vaak kleine overwinningen behaalt als je een project succesvol afrondt. Voorbeelden van grote projecten zijn het organiseren van de Docent van het Jaar verkiezing en de Studentenraadsverkiezingen.

Communiceren lijkt op het eerste gezicht misschien niet veel werk maar vergis je er niet in, het is behoorlijk lastig om alle 33.000 studenten die de Centrale Studentenraad vertegenwoordigt te bereiken. Desalniettemin is het heel erg leuk om je hier voor in te zetten. Door zo duidelijk mogelijk te communiceren naar de achterban waar we mee bezig zijn neemt ook de legitimiteit van de Studentenraad toe. Bovenal is het gewoon een heel erg leuke commissie waar je al je creativiteit in kwijt kan en die voldoende uitdagingen biedt!

Communicatiestrategie
Aan het begin van het jaar stelt de commissie een communicatiestrategie op. In dit document wordt vastgelegd wat de CSR de rest van het jaar op het gebied van communicatie wil bereiken. Dit document kan als handvat dienen en helpt ons bij het maken van keuzes en het uitzetten van een bepaalde koers.

Constitutieborrel
Elk jaar is het aan de nieuwe raad voorbehouden een constitutieborrel te organiseren. Hier wordt onder andere de rector magnificus voor uitgenodigd, de Facultaire Studentenraden en alle andere studenten- en studieverenigingen. De borrel is er om de banden tussen alle studentenbesturen sterk te houden, we maken gedurende het jaar immers regelmatig gebruik van elkaars kennis en expertise.

Docent van het Jaar verkiezingen

Ieder jaar organiseert de Centrale Studentenraad samen met de ASVA studentenunie de docent van het jaar verkiezing. Vanaf dit jaar zullen de verkiezingen anders verlopen dan normaal. Dit doen wij door het hele jaar heen aandacht te vragen voor goed onderwijs. Op de Dies Natalis zullen wij deze periode inluiden met een voordracht in het teken van hart voor onderwijs.

Goed onderwijs gaat samen met goed docentschap. Door onze waardering naar de docenten te uiten in de maand van de liefde (februari), erkennen wij dat de docenten de onmisbare schakel zijn in goed onderwijs. Een goede samenwerking met ASVA, de faculteitsraden, studenten- en studieverenigingen en andere geïnteresseerde creëren een leuke en zichtbare sfeer op de campussen. Docenten zijn inspirerend, behulpzaam en onvergetelijk: nominEER vanaf 14 februari 2017 jouw favoriete docent via www.uva.nl/docentvanhetjaar.

Facebook
Via onze facebook pagina proberen we onze achterban zo goed mogelijk te informeren over ons raadswerk. We posten dingen over dossiers waar we mee bezig zijn, door ons georganiseerde evenementen en overige informatie door voor studenten relevant kan zijn.

Intreeweek
Tijdens de Intreeweek heeft de Centrale Studentenraad een stand op de Intreeweek beurs. Dit is het aangewezen moment om op een informele en ludieke manier nieuwe studenten kennis te laten maken met de Studentenraad en het werk dat we verzetten.

Lunch met de rector
Ongeveer eens per maand organiseren we een lunch met de rector. Dit is het moment voor studenten om op een informele manier met de Rector Magnificus in gesprek te gaan over een breed scala aan onderwerpen. Elke lunch staat in het teken van een ander onderwerp. De lunch zelf is gratis voor studenten en wordt aangeboden door de UvA.

Update 14/12/2016: Er zijn nu twee edities geweest van ‘Lunch met de Rector’, en ze zijn erg positief ervaren door zowel het College van Bestuur, als de aanwezige studenten. De eerste editie stond meer in het teken van de toegankelijkheid van het onderwijs, en werd de verhouding tussen HBO en WO besproken. De studenten vonden dat het onderscheid erg genuanceerder lag dan waar de maatschappij nu vanuit gaat. De tweede editie was een Engelse editie en ging over de positie van de Universiteit in de maatschappij. In het gesprek kwam naar voren dat juist discussie erg belangrijk is in een Academische gemeenschap en dat de wetenschap in zekere zin onafhankelijk moet zijn.

Medezeggenschapsevenement
Dit is een evenement dat wij organiseren ergens gedurende het jaar om de banden tussen de verschillende Studentenraden weer aan te halen. Het idee is dat we veel van elkaar kunnen en leren en allemaal met dezelfde soort onderwerpen bezig zijn en tegen soortgelijke problemen aanlopen. Hoe aan dit evenement invulling wordt gegeven is elk jaar weer anders.

Dit jaar (2016-2017) zullen we twee medezeggenschapsevenementen organiseren, waarvan de eerste is geweest. Volgend jaar komt er een nieuwe wet die er voor gaat zorgen dat opleidingscommissies ook medezeggenschapsorganen worden. Om hun hier op voor te bereiden heeft de CSR besloten om ook opleidingscommissies uit te nodigen voor dit evenement. Er werd veel gepraat over decentralisering en de communicatie tussen alle verschillende organen. Erg geslaagd dus! Wil je meer weten of meehelpen? Mail mij: sacha.palies@studentenraad.nl

 

Online verkiezingskrant
Onderdeel van de Studentenraadsverkiezingen is de online verkiezingskrant. In deze krant kan je terug vinden op wie je allemaal kan stemmen tijdens de verkiezingen en wat deze personen precies voor idealen vertegenwoordigen.

 

Studentenraadssimulatie
Voordat de Studentenraadsverkiezingen plaatsvinden is er eerst de mogelijkheid om je verkiesbaar te stellen. We willen mensen de gelegenheid geven op een laagdrempelige manier te ervaren hoe het is om in de Studentenraad te zitten. Om die reden hebben we als onderdeel van de verkiezingscampagne de Studentenraadssimulatie in het leven geroepen.

Twitteraccount
Op het twitteraccount CSRUvA worden regelmatig updates over het reilen en zeilen van de raad gepost, alsook foto’s van evenementen die de CSR organiseerd. Als je geïnteresseerd bent in het op de voet volgen van studentenpolitiek ga ons dan zeker volgen!

UB nacht
Wij organiseren de UB-nacht als een ludieke actie om aandacht te vragen voor het uitbreiden van de openingstijden van de Universiteitsbibliotheek. In de week voor de tentamens ergens in maart is de UB een hele nacht open. Je kan dan natuurlijk studeren maar er worden ook leuke activiteiten en mini-cursussen georganiseerd.

Verkiezingen
Wij organiseren samen met Bureau Communicatie en het Centraal Stembureau elk jaar de studentenraadsverkiezingen. Hier beginnen we eind december al mee en de verkiezingen vinden in mei plaats. Elk jaar wordt er naar gestreefd een nog hogere opkomst bij de verkiezingen te realiseren. De organisatie van deze verkiezing vergt veel tijd en heeft betrekking op veel verschillende dingen zoals het opzetten van een studentenraadssimulatie, ontwerpen van een effectieve online campagne en het onderhouden van contact met de studentenpartijen.

Update 28/02/2016: Al hoewel het voelt alsof we net bezig zijn, zijn we al druk bezig met onze opvolgers. Van 10 tot 17 mei de stemperiode zijn. Daarvoor zijn we druk bezig met promotie maken voor de verschillende partijen. Wil jij je aansluiten bij een partij of een eigen partij oprichten? Kijk op www.uvaverkiezingen.nl 

WC-krant
Wellicht het meest unieke communicatiemiddel van de Centrale Studentenraad is de WC-krant. Deze krant hangt op Crea in de wc’s en wordt één keer in de twee à drie weken uitgebracht. Er staat onder andere informatie in over de activiteiten en bezigheden van de Studentenraad.

Website
Sinds dit jaar heeft de Studentenraad een nieuwe website, dit was erg veel werk maar het resultaat mag er zijn! De website van de Studentenraad bevat allerlei informatie over het werk dat wij voor studenten doen. De notulen van onze vergaderingen en de brieven die we naar het College van Bestuur sturen staan allemaal online. Verder staat er informatie over de verschillende commissies en dossiers. Ook staat er een smoelenboek online zo kan je precies zien wie jou vertegenwoordigers zijn.