SR

Studentenraad

Benoemingsprocedure CvB

Op dit moment is er nog steeds geen document van de definitieve versie van de benoemingsprocedure voor de werving van twee nieuwe leden van het College van Bestuur (terwijl de procedure zelf wel vaststaat, en al nageleefd wordt). Wel zijn de oorspronkelijke procedure en de brief waarop de aanpassingen op die procedure aangekondigd worden openbaar gemaakt. Deze zijn hieronder bijgevoegd.

Aanpassingen benoemingsprocedure CvB UvA-HvA

Conceptversie benoemingsprocedure CvB UvA-HvA