Studentenraad

Iets voor jou?
Studentenraad

Nieuws van de Studentenraad

Sample

De Centrale Studentenraad zoekt een lid en plaatsvervangend lid voor de Klachtencommissie van de UvA. 

(Zie voor meer informatie de vacature op de UvA-website.)

De Klachtencommissie heeft tot taak:

  • het onderzoeken van klachten (dossiers lezen, vragen daaruit destilleren om ter zitting te stellen, reconstructie van het verloop van het conflict), waarbij rekening wordt gehouden met de vertrouwelijkheid van de procedure;
  • het op basis van het klachtenonderzoek adviseren aan het College van Bestuur over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de klacht, als ook over eventueel te nemen maatregelen;
  • het registreren van aard en inhoud van klachten, van de bevindingen van het klachtenonderzoek alsmede van de geadviseerde maatregelen;
  • indien zij dit nodig acht, beleidsaanbevelingen te doen aan het College van Bestuur;
  • indien zij dit nodig acht, advies uitbrengen aan het College van Bestuur om een nader individu overstijgend onderzoek in te stellen.

Profiel voor het student-lid:

  • is ingeschreven als student aan de Universiteit van Amsterdam;
  • is beschikbaar voor een periode van twee jaar;
  • heeft aantoonbare beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
  • kan omgaan met vertrouwelijke gegevens en vertrouwelijke informatie;
  • heeft interesse in klachtenvoorzieningen, -regelingen;
Lees dit artikel
Sample

Wat hebben wij gedaan in het eerste semester?

Waar zijn we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest?

 

Lees dit artikel
Sample

Meldpunt Tentamenbeleid
http://meldpunt-tentamenbeleid.nl/
Is je toegang onterecht geweigerd tot een tentamen, waren er te weinig tentamens afgedrukt, heb je recht op extra tijd en heb je dat niet gekregen, of heb je het idee dat je rechten bij je tentamen op een andere manier zijn geschonden? Vul dan dit formulier in, dan kan er werk van worden gemaakt!
Let op: voor inhoudelijke klachten over het vak / het tentamen kun je het beste terecht bij je Opleidingscommissie of je Examencommissie.
—-
Examination Policy Hotline
http://meldpunt-tentamenbeleid.nl/
Have you unfairly been denied access to your exam, was there a too little number of printed exams available, are you entitled to a time extension which you didn’t get, or are you of the opinion your rights at your exam have been violated otherwise? Then fill out this form so the student council can follow up on this!
Note: for content related complaints regarding your course / your exam, it’s best to contact your Opleidingscommissie (Programme Committee) or your Examencommissie (Examinations Board).

Lees dit artikel
Sample

Vacature Raadsassistent / Job Opening Councilassistant

English follows Dutch.

De CSR (Centrale Studentenraad) is op zoek naar een raadsassistent die ons tot september 2018 kan ondersteunen en zich wil inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en de faciliteiten op de UvA.

LET OP! De einddatum is verlengd naar 27 september. TAKE NOTICE! The end date has been postponed to the 27th of september.

Lees dit artikel
Sample

Studenten UvA roepen op tot boycotten landelijke koepel universiteiten

Naar aanleiding van de benoeming van Pieter Duisenberg als nieuwe voorzitter van de VSNU roept de Centrale Studentenraad (CSR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) de UvA op om uit deze koepelorganisatie van Nederlandse universiteiten te stappen. In zijn jaren als onderwijswoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer heeft Duisenberg zich herhaaldelijk negatief uitgelaten over de gang van zaken op de UvA en beleidsvoorstellen gedaan die de UvA ernstig benadelen. CSR-voorzitter Alex Tess Rutten: “Deze uitlatingen geven de CSR niet het vertrouwen dat Duisenberg, en daarmee de VSNU, voor de belangen van de UvA op zal komen in de landelijke politiek.”

Lees dit artikel
Sample

Studentenraadsverkiezingen 10-16 mei / Student Council Elections 10-16 May


Van woensdag 10 mei tot dinsdag 16 mei kunnen alle studenten van de Universiteit van Amsterdam stemmen op hun vertegenwoordiging in de studentenraad.

From Wednesday 10th of May until Tuesday 16th of May all students of the University of Amsterdam can vote for their representation in the Student Council.

Lees dit artikel
Sample

Studenten gezocht voor de klachtencommissie.

VACATURE

De CSR zoekt naar één student die namens de studenten plaats wil nemen in de officiële klachtencommissie van de UvA.

Lees dit artikel
Sample

Numerus Fixus

Steeds meer opleidingen overwegen een Numerus Fixus. Dit betekent dat voor steeds meer studies studenten de decentrale selectie moeten doorlopen om te worden aangenomen. De CSR maakt zich zorgen om de toegankelijkheid van de universiteit. Is dat terecht of is dit de ideale manier om goede en gemotiveerde studenten aan te trekken?

Lees dit artikel
Sample

Vakevaluaties

Je kent ze wel; die formulieren die je aan het einde van je tentamen nog even invult of langzaam verdwijnen in je mailbox. Vakevaluaties. De uitkomsten van deze evaluaties worden besproken door je opleidingscommissie en gebruikt om het curriculum te verbeteren. Tegenwoordig vind je bij sommige vakken ook een evaluatierapport op blackboard. Wat vind jij van dit type evaluaties? Geef je mening!

Lees dit artikel
Sample

VACATURE STUDENT-LID CENTRAAL STEMBUREAU UVA

VERLENGD TOT 27 APRIL

Draag jij de medezeggenschap een warm hart toe?! Wil jij er komende paar jaar op toezien dat de verkiezingen van de ondernemingsraden en de studentenraden van de Universiteit van Amsterdam (UvA) democratische, eerlijk en ordelijk verlopen (en wil je stiekem ook gewoon als één van de eersten de verkiezingsuitslag weten?)

Solliciteer dan voor de functie student-lid van het Centraal Stem Bureau (CSB) van de Universiteit van Amsterdam. Het CSB vervult een onafhankelijke positie ten opzichte van de UvA.

Lees dit artikel