Studentenraad

Iets voor jou?
Studentenraad

Nieuws van de Studentenraad

Sample

Verengelsing van het onderwijs

Vanaf volgende studiejaar beginnen 16 bachelor opleidingen met een Engelse voertaal binnen de opleiding. Op het moment worden ruim 80 procent van de masteropleidingen al in het Engels aangeboden. De universiteit wordt steeds internationaler. Is dit een goede ontwikkeling of is het beter als we in het Nederlands les krijgen?

Lees dit artikel
Sample

Visie op onderwijs

Verengelsing, arbeidsmarktperspectief, masterselectie: heb jij een sterke mening over het onderwijs aan de UvA? Heb jij visie en wil je graag input leveren waar de UvA over 5 jaar moet staan met haar onderwijs? Dan is dit nu het juiste moment: de onderwijsvisie wordt herzien.

Lees dit artikel
Sample

Wat vind jij van het BSA?

De CSR vraagt zich af wat jij van het Bindend Studieadvies (BSA) vindt. Is dit een goede stok achter de deur om studenten aan het studeren te krijgen? Of is het een schoolse maatregel? En ga je er eigenlijk wel harder van studeren? Heb je nog wel genoeg tijd voor je bijbaan, bestuursfunctie of vrijwilligerswerk?

Lees dit artikel
Sample

Verbeter jouw universiteit! Kom bij de studentenraad.

Click for English

Wil jij de UvA verbeteren? Wil je meedenken over onderwijs, catering, de begroting en nog veel meer onderwerpen? Wil je in discussie met de decaan of de rector? Stel je dan kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen. Meer informatie vind je op onze nieuwe website: uvaverkiezingen.nl

Lees dit artikel
Sample

Het Senaat

Één van de uitkomsten van het referendum is de instelling van het senaat: een plek waar de academische gemeenschap met zichzelf in gesprek kan. Een groep van rond de 60 mensen uit allerlei verschillende hoeken van de UvA gaat met elkaar praten over de grote vraagstukken zoals: hoe zorgen we dat onderwijs meer gewaardeerd wordt op de UvA? Hoe blijven opleidingen toegankelijk? Hoe verhoudt de universiteit zich tot de maatschappij en de stad Amsterdam? De CSR denkt na over de samenstelling en taken van het senaat. Ideeën hierover? Laat het ons weten!

Lees dit artikel
Sample

Flexstuderen

Vanaf volgend jaar is het voor sommige opleidingen mogelijk om te betalen per studiepunt in plaats van een heel collegejaar. Lees hier meer over de pilot flexstuderen.

 

Lees dit artikel
Sample

UvA-VU: nieuwe bètasamenwerking?

Er zijn nieuwe plannen voor samenwerking tussen te bètafaculteiten van de UvA en de VU. De Centrale Studentenraad en de Facultaire Studentenraad van de FNWI proberen ervoor te zorgen dat de onderwijskant niet onderbelicht wordt.

Lees dit artikel
Sample

Tevreden over de nieuwe cateraar?

Het kan je niet ontgaan zijn; er is een nieuwe cateraar op de UvA. Het eten, de inrichting, de prijzen, alles is anders. Op enjoytoday.amsterdam vind je meer informatie over de catering. De CSR probeert een oogje in het zeil te houden. Heb je een mening? Laat het ons weten!

Lees dit artikel
Sample

Uitslagen Referendum Democratisering en Decentralisering

Op woensdag 25 januari werden de uitslagen van het D&D-referendum gepresenteerd. Behalve een duidelijke voorkeur voor invoering van een charter en een senaat waren de uitslagen niet helemaal eenduidig. Lees hier meer over de uitkomsten en wat de CSR hiermee gaat doen.  Je kunt de uitgebreide resultaten (ook uitgesplitst naar oa faculteit, opleiding of type werknemer) vinden via democratisering.uva.nl.

 

Lees dit artikel
Sample

Evaluatie studiesucces

Herkansingen in de zomer, betere studiebegeleiding, semesterindeling 8-8- 4: de 20 aanbevelingen om studenten succesvoller te laten studeren worden geëvalueerd. Dat geeft ruimte voor andere ideeën over onderwijs. De volledige evaluatie vind je hier: Rapport evaluatie studiesucces 2017

Lees dit artikel