Studentenraad

Iets voor jou?
Studentenraad

Nieuws van de Studentenraad

Sample

Numerus Fixus

Steeds meer opleidingen overwegen een Numerus Fixus. Dit betekent dat voor steeds meer studies studenten de decentrale selectie moeten doorlopen om te worden aangenomen. De CSR maakt zich zorgen om de toegankelijkheid van de universiteit. Is dat terecht of is dit de ideale manier om goede en gemotiveerde studenten aan te trekken?

Lees dit artikel
Sample

Vakevaluaties

Je kent ze wel; die formulieren die je aan het einde van je tentamen nog even invult of langzaam verdwijnen in je mailbox. Vakevaluaties. De uitkomsten van deze evaluaties worden besproken door je opleidingscommissie en gebruikt om het curriculum te verbeteren. Tegenwoordig vind je bij sommige vakken ook een evaluatierapport op blackboard. Wat vind jij van dit type evaluaties? Geef je mening!

Lees dit artikel
Sample

Monthly update: March

Read the article to miss nothing on this faculty! This month the student council started a vlog, a competition for a bike, and will tell you about the results of the D&D referendum and the bachelor split.

Lees dit artikel
Sample

VACATURE STUDENT-LID CENTRAAL STEMBUREAU UVA

VERLENGD TOT 27 APRIL

Draag jij de medezeggenschap een warm hart toe?! Wil jij er komende paar jaar op toezien dat de verkiezingen van de ondernemingsraden en de studentenraden van de Universiteit van Amsterdam (UvA) democratische, eerlijk en ordelijk verlopen (en wil je stiekem ook gewoon als één van de eersten de verkiezingsuitslag weten?)

Solliciteer dan voor de functie student-lid van het Centraal Stem Bureau (CSB) van de Universiteit van Amsterdam. Het CSB vervult een onafhankelijke positie ten opzichte van de UvA.

Lees dit artikel
Sample

Verengelsing van het onderwijs / Anglicisation of education

Vanaf volgende studiejaar beginnen 16 bachelor opleidingen met een Engelse voertaal binnen de opleiding. Op het moment worden ruim 80 procent van de masteropleidingen al in het Engels aangeboden. De universiteit wordt steeds internationaler. Is dit een goede ontwikkeling of is het beter als we in het Nederlands les krijgen?

Click for English

Lees dit artikel
Sample

Visie op onderwijs / Vision on education

Verengelsing, arbeidsmarktperspectief, masterselectie: heb jij een sterke mening over het onderwijs aan de UvA? Heb jij visie en wil je graag input leveren waar de UvA over 5 jaar moet staan met haar onderwijs? Dan is dit nu het juiste moment: de onderwijsvisie wordt herzien.

Click here for English

Lees dit artikel
Sample

Wat vind jij van het BSA? / What do you think about your BSA?

De CSR vraagt zich af wat jij van het Bindend Studieadvies (BSA) vindt. Is dit een goede stok achter de deur om studenten aan het studeren te krijgen? Of is het een schoolse maatregel? En ga je er eigenlijk wel harder van studeren? Heb je nog wel genoeg tijd voor je bijbaan, bestuursfunctie of vrijwilligerswerk?


The CSR is interested in your opinion about Bindend Studieadvies (BSA). Is this measure a positive way to make students study? Or is it something that would be more in place on a high school? An more importantly; does it even work? Are students studying harder now that this measure is in place? Do you even have enough time for a job, being a member of a board or doing volunteer work?

Lees dit artikel
Sample

Verbeter jouw universiteit! Kom bij de studentenraad.

Click for English

Wil jij de UvA verbeteren? Wil je meedenken over onderwijs, catering, de begroting en nog veel meer onderwerpen? Wil je in discussie met de decaan of de rector? Stel je dan kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen. Meer informatie vind je op onze nieuwe website: uvaverkiezingen.nl

Lees dit artikel
Sample

Het Senaat

Één van de uitkomsten van het referendum is de instelling van het senaat: een plek waar de academische gemeenschap met zichzelf in gesprek kan. Een groep van rond de 60 mensen uit allerlei verschillende hoeken van de UvA gaat met elkaar praten over de grote vraagstukken zoals: hoe zorgen we dat onderwijs meer gewaardeerd wordt op de UvA? Hoe blijven opleidingen toegankelijk? Hoe verhoudt de universiteit zich tot de maatschappij en de stad Amsterdam? De CSR denkt na over de samenstelling en taken van het senaat. Ideeën hierover? Laat het ons weten!

Lees dit artikel
Sample

Flexstuderen / Flex-studying

Vanaf volgend jaar is het voor sommige opleidingen mogelijk om te betalen per studiepunt in plaats van een heel collegejaar. Lees hier meer over de pilot flexstuderen.

Click for English

 

Lees dit artikel