Studentenraad

Iets voor jou?
Studentenraad

Nieuws van de Studentenraad

Sample

Vacancy: Student-assistant Course Evaluations

Since two years we are organizing a new form of course evaluations. On top of the evaluation forms, we arrange evaluation meetings where students interact with coordinators in order to improve the quality of the course.

Apply before Monday the 20th of June 23:59 by sending your CV and motivation letter (max. 400 words) to fsr.feb@gmail.com and courseevaluations.feb.uva@gmail.com.

 

Lees dit artikel
Sample

Toezichthouders gezocht

Nu de huidige Raad van Toezicht zijn posities vrijstelt, is het zaak er gezocht wordt naar nieuwe leden. Hiervan zal een profielschets opgesteld moeten worden, waar de CSR bij betrokken wordt. Hiertoe gaan wij zelf een profielschets opstellen, waarbij jouw hulp zeer welkom is! De profielschets wordt gebruikt als kader op basis waarvan nieuwe leden gevonden worden. Heb jij ideeën over hoe dit eruit moet zijn en welke eigenschappen een lid van de RvT moet bezitten? Stuur je suggesties dan naar csr@uva.nl, of laat een reactie achter in de commentsectie.

Lees dit artikel
Sample

Studieplekken, waarom zijn ze er toch soms niet?

Het is een hardnekkig probleem; het schrijnend tekort aan studieplekken op de UvA. Zijn er gewoon te weinig studieplekken? Of studeren studenten steeds meer op de campus? In ieder geval houdt de UB een ratio van 1 studieplek op 10 studenten aan, de faculteiten hebben daarnaast ook zelf studieplekken bijvoorbeeld in de gangen van REC B/C. Er zijn ook uitzonderingsgevallen, de studie PPLE  bijvoorbeeld heeft voor iedere student een eigen studieplek.
Voor de studieplekken van de UB betaalt jouw faculteit aankomend jaar 259,81 euro per student. Die prijs stijgt ieder jaar, omdat de vierkante meterprijs die de UvA doorberekend aan de UB ook stijgt. Relatief gezien gaan de faculteiten dus meer betalen voor studieplekken. Je zou denken dat het creëren van studieplekken niet heel ingewikkeld hoeft te zijn: een tafel, een stoel en een stopcontact. Maar een studieplek op een gang zonder daglicht zou misschien niet mogen meetellen als volwaardige studieplek. En studeert het net zo fijn in en leegstaande werkgroepzaal als in het LLB? De CSR zet zich onverminderd in om zoveel mogelijk studieplekken beschikbaar te maken. Heb je tips of klachten? Reageer op de site of mail naar csr@uva.nl.

Lees dit artikel
Sample

Woon een cirkeldiscussie van de commissie diversiteit bij

Het gaat er bij diversiteit om dat het onderwijs en de onderwijservaring beter worden. Met dit op het oog is de commissie Diversiteit op zoek naar studenten om zich uit te spreken over diversiteit. In de door de commissie georganiseerde cirkeldiscussie krijgen alle studenten een kans hun opvattingen, ervaringen en voorstellen omtrent het thema in een veilige omgeving te bespreken. Kom naar de eerstvolgende cirkeldiscussie vanmiddag van 17:00 tot 18:30 in REC B1.02, of lees hier verder.

Lees dit artikel
Sample

Meld je nu aan voor allocatiemodeldiscussies!

Het allocatiemodel gaat na veel klachten en allerlei beloften eindelijk op de schop. Wil jij hierover meepraten? Dat kan! Woon één van de thema-discussies bij, of stuur zelf voorstellen op. Ga direct naar allocatie.uva.nl of lees verder.

Lees dit artikel
Sample

Agenda GV 10 juni

Vrijdag 10 juni 2016 zal de GV van 10:00 tot 12:00 vergaderen in het Universiteitstheater 1.01A. Onderaan zijn de bijlagen en de agenda te vinden, en een uitleg op de agenda punten volgt hier:

1) Kaderbrief 2017.

Op 10 juni zal de GV een besluit moeten nemen over de kaderbrief om het instemmingstermijn te kunnen halen. Als er nog aanvullende punten zijn is daar ruimte voor, maar de eerder genoemde punten staan in de bijlage

2) Binnenstadscampus.

Op de afgelopen GOV is gesproken over de binnenstadscampus en de manier waarop de academische gemeenschap en de medezeggenschap betrokken moet worden bij de plannen van voornamelijk de nieuwe UB. Hierover is een conceptbrief geschreven en die zal besproken worden. Deze brief is echter nog niet binnen en zal zo snel mogelijk naar iedereen verstuurd worden.

3) Samenwerking met de Raden van Toezicht.
Afgelopen GV is besloten de RvT de agenderen voor deze vergadering. Bijgevoegd is een groot aantal stukken te vinden die betrekking hebben op de situatie waar we nu in zitten. Ook is, zoals verzocht op de vorige GV, een lijst met bespreekpunten opgesteld. Als er nog aanvullende stukken of bespreekpunten zijn kan dat altijd aangegeven worden.

Lees dit artikel
Sample

Kaderbrief 2017 in Tha House

Beste student,

Inmiddels heeft de Centrale Studentenraad de conceptversie van de kaderbrief ontvangen. Dit document omvat het financiele plan voor het komende jaar, en vormt het beginsel voor de begroting. Het is hiermee één van de belangrijkste documenten van het jaar, en wij hebben er (samen met de Centrale Ondernemingsraad, COR) instemmingsrecht op. Bij de vorige kaderbrief hebben we weten te regelen dat het nominaal +1 beleid uit het allocatiemodel gehaald werd, dus er is ook wel wat mee te bereiken. Op het moment zijn we vooral geinteresseerd in wat jij hier veranderd zou willen hebben. Mail het ons naar csr@uva.nl, of reageer in de commentsectie!

Lees dit artikel
Sample

Evaluatie UvA-HvA

Sinds 2003 worden de hogeschool en de Universiteit van Amsterdam bestuurd door een gezamenlijk college. Dit is indertijd besloten om het makkelijker te maken om samen onderwijs te geven, om de doorstroom te verbeteren en om diensten gezamenlijk en de dus goedkoper aan te kunnen bieden. Het is nu bijna 13 jaar later en de doorstroom tussen de HvA en de UvA is kleiner dan die tussen de HvA en de VU. Verder wordt er slechts een handjevol vakken samen aangeboden. Samenwerking heeft ook positieve kanten: er kan geld bespaard worden op ondersteuning, dat je kan investeren in onderwijs en onderzoek, maar hier wordt lang niet altijd gebruik van gemaakt. Om deze redenen zal er de komende maanden een evaluatie plaatsvinden waarin onderzocht moet worden of de nadelen van onze verbinding opwegen tegen de enkele voordelen. Als blijkt dat samenwerking niet werkt, wordt er niet geschroomd om de UvA weer een eigen College van Bestuur te geven dat beslissingen kan maken die passen bij de instelling waar het verantwoordelijkheid voor draagt.

Lees dit artikel
Sample

Ken uw bestuurder: Atzo Nicolaï

De afgelopen tijd heeft de CSR in verband met de benoeming van de nieuwe rector veel contact met de Raad van Toezicht (RvT), maar veel studenten hebben geen idee wie de RvT-leden zijn. Daarom introduceren wij nu: Atzo Nicolaï.

Atzo Nicolaï (1960) is voorzitter van de RvT van de UvA. Hij maakt dus niet zelf beleid maar controleert het CvB. Atzo Nicolaï heeft een indrukwekkend cv, maar was op zijn middelbare school nog geen hoogvlieger. Hij bleef zelfs twee keer zitten. Hij studeerde Politicologie en Rechten aan de VU. Na zijn studie werkte hij voor verschillende ministeries tot hij in 1998 als VVD-lid in de Tweede Kamer kwam. Hij was Straatsecretaris voor Europese Zaken ten tijde van het referendum over de Europese Grondwet, daarna was hij minister voor Koninkrijksrelaties. Sinds 2011 is Nicolaï directeur van chemiebedrijf DSM Nederland. Naast lid de RvT van de UvA is hij lid van het bestuur van de Vogelbescherming, de Bachvereniging en werkgeversorganisatie VNO-NCW, tevens vervult hij functies voor het Conservatorium Amsterdam, het Bonnefantenmuseum en Chemelot Venture Fund. Wil je net zo’n uitgebreid succesvolle carrière als Nicolaï? Hij heeft nog wel een tip: “Kijk waar je gedrevenheid zit en volg dat tot grote hoogte. Ik heb zelf altijd gevolgd waar ik heel veel zin in had en wanneer dat niet meer zo was, ben ik wat anders gaan doen.”

Lees dit artikel
Sample

Denktank duurzaamheid 19 mei

De CSR is bezig centraal beleid te ontwikkelen op duurzaamheid. Het plan is om te zorgen voor minder uitstoot, minder elektriciteitsverbruik, zuinigere gebouwen (idealiter klimaatneutraal), hogere bewustwording onder studenten en medewerkers (alleen dan werkt het om gescheiden afvalbakken neer te zetten), meer onderwijs en onderzoek dat zich bezighoudt met thema. Dit alles wordt uitgewerkt in een rapport dat nog gemaakt wordt, maar in de tussentijd zijn wij benieuwd wat studenten vinden, en wat we over het hoofd zien. Praat dus met ons mee tijdens de denktank Duurzaamheid op donderdag 19 mei, om 18:00 in de Oudemanhuispoort C2.23!

Lees dit artikel