Studentenraad

Iets voor jou?
Studentenraad

Nieuws van de Studentenraad

Sample

Kaderbrief 2017 in Tha House

Beste student,

Inmiddels heeft de Centrale Studentenraad de conceptversie van de kaderbrief ontvangen. Dit document omvat het financiele plan voor het komende jaar, en vormt het beginsel voor de begroting. Het is hiermee één van de belangrijkste documenten van het jaar, en wij hebben er (samen met de Centrale Ondernemingsraad, COR) instemmingsrecht op. Bij de vorige kaderbrief hebben we weten te regelen dat het nominaal +1 beleid uit het allocatiemodel gehaald werd, dus er is ook wel wat mee te bereiken. Op het moment zijn we vooral geinteresseerd in wat jij hier veranderd zou willen hebben. Mail het ons naar csr@uva.nl, of reageer in de commentsectie!

Lees dit artikel
Sample

Evaluatie UvA-HvA

Sinds 2003 worden de hogeschool en de Universiteit van Amsterdam bestuurd door een gezamenlijk college. Dit is indertijd besloten om het makkelijker te maken om samen onderwijs te geven, om de doorstroom te verbeteren en om diensten gezamenlijk en de dus goedkoper aan te kunnen bieden. Het is nu bijna 13 jaar later en de doorstroom tussen de HvA en de UvA is kleiner dan die tussen de HvA en de VU. Verder wordt er slechts een handjevol vakken samen aangeboden. Samenwerking heeft ook positieve kanten: er kan geld bespaard worden op ondersteuning, dat je kan investeren in onderwijs en onderzoek, maar hier wordt lang niet altijd gebruik van gemaakt. Om deze redenen zal er de komende maanden een evaluatie plaatsvinden waarin onderzocht moet worden of de nadelen van onze verbinding opwegen tegen de enkele voordelen. Als blijkt dat samenwerking niet werkt, wordt er niet geschroomd om de UvA weer een eigen College van Bestuur te geven dat beslissingen kan maken die passen bij de instelling waar het verantwoordelijkheid voor draagt.

Lees dit artikel
Sample

Ken uw bestuurder: Atzo Nicolaï

De afgelopen tijd heeft de CSR in verband met de benoeming van de nieuwe rector veel contact met de Raad van Toezicht (RvT), maar veel studenten hebben geen idee wie de RvT-leden zijn. Daarom introduceren wij nu: Atzo Nicolaï.

Atzo Nicolaï (1960) is voorzitter van de RvT van de UvA. Hij maakt dus niet zelf beleid maar controleert het CvB. Atzo Nicolaï heeft een indrukwekkend cv, maar was op zijn middelbare school nog geen hoogvlieger. Hij bleef zelfs twee keer zitten. Hij studeerde Politicologie en Rechten aan de VU. Na zijn studie werkte hij voor verschillende ministeries tot hij in 1998 als VVD-lid in de Tweede Kamer kwam. Hij was Straatsecretaris voor Europese Zaken ten tijde van het referendum over de Europese Grondwet, daarna was hij minister voor Koninkrijksrelaties. Sinds 2011 is Nicolaï directeur van chemiebedrijf DSM Nederland. Naast lid de RvT van de UvA is hij lid van het bestuur van de Vogelbescherming, de Bachvereniging en werkgeversorganisatie VNO-NCW, tevens vervult hij functies voor het Conservatorium Amsterdam, het Bonnefantenmuseum en Chemelot Venture Fund. Wil je net zo’n uitgebreid succesvolle carrière als Nicolaï? Hij heeft nog wel een tip: “Kijk waar je gedrevenheid zit en volg dat tot grote hoogte. Ik heb zelf altijd gevolgd waar ik heel veel zin in had en wanneer dat niet meer zo was, ben ik wat anders gaan doen.”

Lees dit artikel
Sample

Denktank duurzaamheid 19 mei

De CSR is bezig centraal beleid te ontwikkelen op duurzaamheid. Het plan is om te zorgen voor minder uitstoot, minder elektriciteitsverbruik, zuinigere gebouwen (idealiter klimaatneutraal), hogere bewustwording onder studenten en medewerkers (alleen dan werkt het om gescheiden afvalbakken neer te zetten), meer onderwijs en onderzoek dat zich bezighoudt met thema. Dit alles wordt uitgewerkt in een rapport dat nog gemaakt wordt, maar in de tussentijd zijn wij benieuwd wat studenten vinden, en wat we over het hoofd zien. Praat dus met ons mee tijdens de denktank Duurzaamheid op donderdag 19 mei, om 18:00 in de Oudemanhuispoort C2.23!

Lees dit artikel
Sample

De voorinvesteringen: het wisselgeld voor jouw stufi

Nu de studiefinanciering is afgeschaft, heeft de minister de universiteiten geëist een specifiek bedrag aan de verbetering van het onderwijs uit te geven. Bij de UvA is dat 4 miljoen, hetgeen verdeeld wordt over de faculteiten naar rato van de studenten. Heb jij een idee over hoe het aan jouw faculteit besteed moet worden? Neem dan contact op met de facultaire studentenraad, te vinden op studentenraad.nl, of lees meer op de site.

Lees dit artikel
Sample

Nieuwsgierige grenzeloosheid, of grenzeloze nieuwsgierigheid?

De UvA wil van ons kritische geesten maken. Welnu, laat jij jouw kritische hersenen ook wel eens kraken over het beleid van de UvA zelf? Zo ja, de bestuurders willen je met open armen ontvangen. Elke donderdag, om 13:30, staat het College van Bestuur klaar voor jouw vragen in het Maagdenhuis. Ga langs of lees meer op de site.

Lees dit artikel
Sample

Hoe wordt de UvA zo divers als haar thuisstad

Steeds meer universiteiten voeren een diversiteitsbeleid. Op het moment is de CSR in gesprek met het College van Bestuur over het vormgeven van diversiteitsbeleid. Heb jij ideeën over hoe het diversiteitsbeleid aan de UvA moet zijn?

English:

More and more universities are introducing diversity policies. At the moment, the CSR is negotiation with the Board (CvB) on designing the diversity policy. Do you have an opinion on what the diversity policy at th UvA should look like? Please contact iris.kooreman@studentenraad.nl of the CSR or read further on our website  – and comment in the comment section.

Lees dit artikel
Sample

Cartoontentoonstelling Studeren met een functiebeperking

Op de UvA studeren ongeveer drieduizend studenten die hebben aangegeven een chronische ziekte of functiebeperking te hebben. Van iedere tien studenten die je op de UvA tegenkomt, valt er één onder deze categorie. Toch wordt er vaak niet open over gesproken en is er weinig bewustzijn. Veel mensen weten niet wat de handicap inhoudt of hoe ze daarop moeten reageren. Met deze tentoonstelling wil de Centrale Studentenraad (CSR) de dialoog over studeren met een functiebeperking aanwakkeren.

Lees dit artikel
Sample

Criteria voor draagvlakadviezen Voorzitter en Rector Magnificus

De CSR heeft criteria opgesteld waaraan de nieuwe rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur moet voldoen om positief te kunnen adviseren. De draagvlakgesprekken met de beoogde kandidaten zijn weliswaar vertrouwelijk, maar wij kunnen wel deze criteria openbaar maken.

Lees dit artikel
Sample

Draagvlakbijeenkomst over nieuwe Collegeleden

Aanstaande maandag (21 maart) houdt de CSR een draagvlakbijeenkomst om met studenten te praten over wat wij willen van de te komen bestuurders. Wil jij hier dus iets over zeggen, kom dan maandag om 17:00 naar de Doelenzaal in de UB aan het Singel.

Lees dit artikel